REFERENTIES

R.M.

In het coaching traject wat ik volgde bij Jacquelien viel mij haar mensgerichte, open houding op. Dit werd zichtbaar door haar betrokkenheid en haar zicht op datgene waar ik als klant mee zat. Zij luisterde actief, zonder oordeel en wilde graag bijdragen aan mijn gevoel van welbevinden. Door o.a. de warmte in haar persoonlijkheid kon ik mij openstellen om samen te zoeken en samen te vinden wat nodig was om groei mogelijk te maken. Ik kijk terug op een leerzaam en interessant proces bij een betrouwbare en fijne coach! 

Roos, 43 jaar

Wat ik heel prettig vond (naast je luisterend oor) is dat ik ervaarde dat er echt sprak was van gelijkwaardigheid en veiligheid. Doordat je ook dingen van jezelf deelde ontstond er voor mij een ruimte en veiligheid waardoor het voor mij makkelijker was om mezelf te delen/laten zien. Wat ik verder opvallend vond is dat je de dingen behoorlijk scherp had. Je kwam regelmatig terug op dingen die ik in eerdere gesprekken had gedeeld. Dit vond ik heel prettig, en het gaf met het gevoel daardoor dat je het overzicht bewaarde, bezig was met het proces, en dat je sowieso echt luistert. Dit coachtraject heeft mij bewuster gemaakt waar mijn behoeften liggen, en waar een bepaald handelen/reageren vandaan komt. Het heeft me echt bewuster gemaakt van mijn eigen handelen (en denken). Ik heb onze gesprekken als heel prettig en veilig ervaren!

Willemien

Ik heb al aardig wat hulpverlening gezien door de complexe structuur in mijn gezin. In die periode liep ik eigenlijk wat meer vast en bedacht dat het soms de juiste vraag is op het juiste moment.

We hadden een goede klik, ik voelde mij op m’n gemak en na 6x ben ik blijven komen. Jaçquelien kan heel goed luisteren en zich in jou verplaatsen, en stelt zo de juiste vragen. Ze is ook direct en stelt soms nog eens de situatie voor zodat je vanuit een ander perspectief kijkt. Ook is zij heel creatief met het omzetten van jou verhaal in bijv. plaatjes of andere situaties waardoor je er ook weer anders naar kijkt. Ik heb vooral geleerd om bepaalde oefeningen te doen en daardoor de mogelijkheid weer te zien om een situatie anders te benaderen. Deze gebruik ik ook nu nog heel vaak  Ik zou haar zeker aanbevelen. Een prettige, rustige persoonlijkheid die niet oordeelt, je in je waarde laat. En op die manier helpt te zoeken naar mogelijkheden die je verder helpen binnen jou bereik. 

Elly (48)

Jacquelien kon goed luisteren en me gaf me inzichten in mijn (hoog)gevoelige aspecten. Ze hielp me om dingen concreet te maken en dicht bij mezelf te blijven. Daardoor heb ik geleerd wat meer af te bakenen en zo mijn prikkelgevoeligheid te beperken.  Ik ben er nog niet, maar weet nu wel hoe en wat ik kan doen.